De besluitenlijsten van B en W vanaf 10 mei 2011

Home > Bestuur & Organisatie > Bestuur > Burgemeester en wethouders > De besluitenlijsten van B en W vanaf 10 mei 2011

De besluitenlijsten van B en W vanaf 10 mei 2011

De besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders vanaf 10 mei 2011 zijn hier beschikbaar als downloads (pdf).

Het college stelt een week na de vorige vergadering de besluitenlijst vast. Dan is de besluitenlijst openbaar en wordt hij hier gepubliceerd. Dat is op dinsdagmiddag. Iedere eerste dinsdag van de maand overlegt het college met vertegenwoordigers van de pers. De pers wordt geïnformeerd door Ad van den Herik, communicatieadviseur van de gemeente, 0348-566 999.

Te downloaden: