Wethouder Ivo ten Hagen

Portefeuille

 • Economische Zaken
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wonen
 • Vergunningverlening (bouw- en woningtoezicht)
 • Jeugdzorg
 • Visie Vitaal Buitengebied
 • Vastgoed
 • Grondexploitatie
 • Implementatie Omgevingswet
 • Kernwethouder Hekendorp en Snelrewaard

Projecten

 • Tappersheul III
 • Oranje Bolwerck
 • Nieuw zwembad en Sportcluster De Noort Syde
 • Statenland
 • Hekendorp
 • Kerkwetering
 • Oude Touwfabriek
 • Schuylenburcht
 • Eiber
 • Oranje Park 2

Ivo ten Hagen is 1e locoburgemeester.

Functies gerelateerd aan benoeming tot wethouder

 • Plv Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsrisico Utrecht, onbezoldigd
 • Plv Lid Dagelijks Bestuur en Plv Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Bestuur Ferm Werk, onbezoldigd
 • Plv Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht, onbezoldigd

Contact