Collegevergadering 03 oktober 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Walther Kok, Bas Lont en Wim Gort (loco gemeentesecretaris)
Afwezig: Kasper Driehuijs (wnd gemeentesecretaris) 

 

D/23/120233 | Ontwikkelingen n.a.v. stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over ontwikkelingen n.a.v. stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp.

Besluit

Akkoord


 
D/23/117889 | Uitvoeringsprogramma Oudewater 2023-2024

Advies

Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2023-2024 Oudewater, behorend bij het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 voor Oudewater

Besluit

Akkoord

 


D/23/120783 | Zienswijze Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Advies

  1. Bekrachtigen van de gemeentelijke zienswijze op de Ontwerp 1e wijziging provinciale Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022.

Besluit

Akkoord