Collegevergadering 05 december 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Bernadette Schomaker, Walther Kok, Bas Lont en Saskia van Eck

 

D/23/126818 | Overeenkomst impulsregeling Water in de Leefomgeving 2024, gemeente Oudewater en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Advies 

Advies aan Burgemeester en Wethouders: 
1. Besluit tot het aangaan van bijgevoegde overeenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2024. 

Advies aan Burgemeester: 
1. Verleen wethouder Bas Lont volmacht om de Overeenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2024 namens de Gemeente Oudewater te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125452 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van De Onafhankelijken inzake KoopGarant aanvullende vragen art. 32 RvO van het CDA en De Onafhankelijken

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van vragen van De Onafhankelijken over Koopgarant en stuur deze naar de raad;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van aanvullende vragen van de Onafhankelijken en het CDA over Koopgarant en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord 

 

D/23/125923 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van VVD Oudewater inzake Energietoeslagen en verduurzaming coöperatiewoningen

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over energietoeslagen en verduurzaming van coöperatiewoningen en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/127630 | Ledenraadpleging Cao gemeenten 2024-2025

Advies 

1. Stem in (dus een ‘voor’ stem) met het onderhandelingsresultaat over de Cao gemeenten 2024-2025. 
2. Laat de gemeentesecretaris daartoe het digitale reactieformulier invullen, uiterlijk 11 december 2023 voor 12.00 uur. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126337 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van De Onafhankelijken inzake Invalideparkeerplaats

Advies 

Stem in met de beantwoording van de artikel 32 vragen van de Onafhankelijken over invalide parkeerplaatsen in Oudewater en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord