Collegevergadering 05 september 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Bas Lont en Kasper Driehuijs 
Afwezig: Walther Kok 
 

D/23/114171 | Beslissing op bezwaar 

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:  
1. Het bezwaar tegen het raadsbesluit d.d. 24 februari 2022 over de realisatie, exploitatie en beheer en ouderhoud van een zwembad in Oudewater niet-ontvankelijk te verklaren;  
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;  
3. Een dwangsom van € 1.442,- toe te kennen wegens het niet tijdig beslissen op dit bezwaar. 

Besluit 

Akkoord