Collegevergadering 06 juni 2023

D/23/108779 | Kadernota 2024 

Advies 
 

Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de Kadernota 2024-2027 vast te stellen;  

Stem in met de niet akkoord zaken zoals opgenomen in bijlage met nummer: D/23/108923  

Mandateer wethouder Lont om, indien nodig, aanpassingen aan de Kadernota 2024-2027 en het raadsvoorstel te doen.  

 

Besluit:

Conform


D/23/108785 | Voorjaarsrapportage 2023 

 

Advies  

 

Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de Voorjaarsrapportage 2023 vast te stellen; 

Stem in met de afgewezen zaken zoals opgenomen in bijlage met nummer: D/23/108920; 

Mandateer wethouder Lont om, indien nodig, aanpassingen aan de Voorjaarsrapportage 2023 en het raadsvoorstel te doen.  

 

Besluit:

Conform

 

D/23/108025 |Startnotitie Kunst- en Cultuurbeleid 2023-2027 

 

Advies:  
 
 

Stem in met de bijgevoegde Kunst- en Cultuurnota 2023-2027;  

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om in te stemmen met de Kunst- en Cultuurnota 2023-2027.  

 

Besluit:

Conform