Collegevergadering 07 november 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Walther Kok, Bas Lont en Kasper Driehuijs

 

D/23/123644 | (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-2

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/123739) voor om: 

1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU. 
2. Geen zienswijze uit te brengen en de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/23/123690) op de hoogte te stellen. 
3. De (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 van € 463.836 is meegenomen in de verwerking van de najaarsrapportage 2023, inhoudende een verhoging van € 55.086 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/119194 | Update Bruggen en kades binnenstad Oudewater

Advies 

Stem in met de inhoud van de bijgaande raadsinformatiebrief met de update van het project Bruggen en kades binnenstad Oudewater, en stuur deze naar de Raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123378 | Doelgroepenverordening Oudewater 2023

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: de Doelgroepenverordening Oudewater 2023 vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/124979 | Evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Oudewater en Woerden.

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de DVO-evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst tussen Woerden en Oudewater en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord