Collegevergadering 09 mei 2023

D/23/100897 | Verkenning vorming 1 omgevingsdienst en concept Koers 2023 - 2027 ODRU, Oudewater 

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de verkenning van de vorming van één omgevingsdienst en stuur deze naar de raad. 

Besluit:

Conform 
 

D/23/098572 | Verordening commissie naamgeving openbare ruimte en beleidsregels 

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om de Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023, vast te stellen. 
Stel de Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023 (D/23/098869) vast. 

Besluit:

College mandateert wethouder Ten Hagen om wijzigingen door te voeren in de beleidsregels, collegevoorstel en het raadsvoorstel.  

 
D/23/101733 | Raadsinformatiebrief opgave arbeidsmigranten (mei 2023) 

Advies 

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de opgave arbeidsmigranten en stuur deze door naar de raad. 

Besluit:

Conform met redactionele wijzigingen in de raadsinformatiebrief 

 

D/23/098717 | Schriftelijke vragen Art. 32 CU-SGP Westsingel 

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van ChristenUnie-SGP over de Westsingel in Oudewater en stuur deze naar de raad. 


Besluit:

Conform met redactionele wijzigingen in de raadsinformatiebrief  
 

D/23/102225 | Artikel 32 vragen van CU-SGP over het "stopmenu" boeren 

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/23/102232) aangaande beantwoording van artikel 42 vragen over "stopmenu" voor boeren. 


Besluit:

Conform met toevoeging van portefeuillehouder Ten Hagen  

 

D/23/101415 | Ontwerp wijzigingsplan Zuid Linschoterzandweg 47a 

Advies 

Instemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Zuid Linschoterzandweg 47a”. 
De ontwerp wijzigingsprocedure opstarten voor “Zuid Linschoterzandweg 47a” door het plan met IMRO codering 
NL.IMRO.0589.WPZuidlinschzw47a-ow01 te publiceren in het Gemeenteblad, De IJsselbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl en voor 6 weken ter inzage te leggen. 

 

Besluit:

Conform