Collegevergadering 11 april 2023

D/23/093574 | Aanvraag horeca-activiteiten Statenland 3 Oudewater

Advies

Voorstel aan de burgemeester:
Besluit de gevraagde ontheffing op grond van de Alcoholwet voor het schenken van
alcohol bij Statenland 3 te Oudewater te weigeren

Besluit: 

Besluit

Advies

Voorstel aan het college:
Neem kennis van het besluit van de burgemeester om de gevraagde ontheffing op
grond van de Alcoholwet voor het schenken van alcohol bij Statenland 3 te Oudewater
te weigeren.

Besluit: 

Conform

 

D/23/096317 | Realisatie Integraal Ruimtelijk perspectief U10

Advies

1. Kennis te nemen van het memo van de U10 "realisatie gezamenlijk
perspectief"
2. In te stemmen met de uitvoeringskosten 2024-2027 (onderdeel 5b in het
memo) en het Oudewaterse deel groot €7.860 op te nemen in de kadernota
3. In te stemmen met de bekostiging van de uitvoeringskosten voor het jaar 2023
(onderdeel 5c in het memo) uit de resterende middelen uit de
kwartiermakersfase en de reguliere begroting 2023 U10.

Besluit: 

Conform