Collegevergadering 11 juni 2024

Aanwezigen: Burgemeester De Vries, wethouder Schomaker, wethouder Kok, wethouder Lont en gemeentesecretaris Van Eck

 

D/24/145696 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van ChristenUnie-SGP inzake Verkeersveiligheid Vierbergenweg

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie ChristenUnie-SGP inzake ' Verkeersveiligheid Vierbergenweg' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145700 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van ChristenUnie-SGP inzake Bushaltes lijn 123

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie ChristenUnie-SGP inzake ' Bushaltes lijn 123' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144155 | Stedenbouwkundige uitgangspunten Oranjepark II

Advies 

1. Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om de stedenbouwkundige uitgangspunten Oranjepark II vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/147039 | Opstarten onderzoek windenergie in gemeente Oudewater

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. het college de opdracht te geven om in 2024 te starten met een onderzoek naar de mogelijkheden voor windenenergie in gebied G (Bijlage 3, Afbeelding 1); 
2. in te stemmen met de inhoud van de brief uit Bijlage 2 die college aan de provincie Utrecht stuurt. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145154 | Groene leges - aanpassen legesverordening 2024

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: de verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 vast te stellen conform bijgevoegd raadsbesluit. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145935 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van ChristenUnie-SGP inzake Omgeving St. Jansstraat

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie ChristenUnie-SGP inzake ' Omgeving St. Jansstraat' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/147731 | Cultuurhuis als optie tijdelijke huisvesting Stadskantoor

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de inhoud en toelichting met betrekking tot de wijze waarop en waarom het Cultuurhuis is aangemerkt als meest realistische en haalbare optie voor tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers van het Stadskantoor en stuur deze door naar de raad na goedkeuring door het college. 

Besluit

Akkoord