Collegevergadering 12 april 2022

D/22/057172 I Burgermeetnetwerk geluid Schiphol

Advies

Stem in met de raadsinformatiebrief 'Burgermeetnetwerk geluid Schiphol' en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/057884 I Brief Wulverhorst

Advies

Besluit tot het afgeven van een verklaring namens de gemeente Oudewater ten behoeve van de subsidieaanvraag Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO);

Besluit: conform