Collegevergadering 12 juni 2023

D/23/107547 | Jaarverantwoording kinderopvang 2022, gemeente Oudewater 

 

Advies  
 
 

Stel de bijgevoegde jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast.  

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2022 en stuur deze, samen met de vragenlijst jaarverantwoording kinderopvang 2022, door naar de raad.  

Neem kennis van de inhoud van de gemeentelijke rapportage toezicht en handhaving kinderopvang Oudewater 2021 en stuur deze door naar de raad.  

 

Besluit:

Conform 

 

D/23/087528 | Vaststellen Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2023 

 

Advies  

 

Stel de Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2023 vast.  

Trek de Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2022 in.  

 

Besluit:

Conform