Collegevergadering 12 september 2023


Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Bas Lont, Kasper Driehuijs
Afwezig: Walther Kok 


D/23/108249 | RIB: gemeentelijke belastingen - deurwaardersaanpak 

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief, over de aanpassing in het invorderingstraject voor gemeentelijke belastingen, en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Conform