Collegevergadering 16 mei 2023

D/23/095599 | Uitgangspunten begroting 2024 

Advies  

Stel de financiële kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027 vast.  
 

Besluit:

Conform