Collegevergadering 18 oktober 2022

D/22/076088 | Beslissing op bezwaar beëindigen maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 

Advies
1.    Het bijgevoegde advies van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oudewater over te nemen;
2.    Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren;
3.    Het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het besluit van 10 februari 2022 in te trekken;
4.    Bijgevoegde brief met bijlage te versturen aan bezwaarmaker.

Besluit: conform