Collegevergadering 19 april 2022

D/22/057888 I Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning zonnepanelen kas Hekendorpsebuurt 6a

Advies

Met inachtneming en overname van het advies van de commissie te besluiten: 
1.    Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2.    De bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
3.    In heroverweging bij de omgevingsvergunning de volgende aanvullende voorschriften te stellen: Bij de start van de werkzaamheden te voorzien in de aanleg van een dichtgroeiende en groenblijvende haag welke binnen een termijn van 3 jaar een hoogte bereikt van minimaal 3,5 meter en deze in stand te houden; Minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten de constructieberekeningen ter goedkeuring bij het bevoegde gezag worden ingediend; 
4.    Het bestreden besluit voor het overige in stand te laten.

Besluit: conform

 

D/22/058395 I Raadsinformatiebrief prioritering domein Ruimte

Advies

Stem in met bijgaande raadsinformatiebrief over de genomen maatregelen met betrekking tot de prioritering van de 
ruimtelijke initiatieven voor inwoners en ondernemers en stuur de ze aan de gemeenteraad. 

Besluit: conform