Collegevergadering 19 september 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Bas Lont en Kasper Driehuijs. 
Afwezig: Walther Kok 


D/23/118605 | Letter of Intent: Samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:  
1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Letter of Intent "Samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden";  
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Letter of Intent "Samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden" en stuur deze naar de raad.  
 
Advies aan burgemeester:  
3. Verleen volmacht aan wethouder Landelijk gebied, de heer Bas Lont, om deze Letter of Intent namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.

Besluit 

Akkoord
 

D/23/111506 | vaststellen wijzigingsplan Zuid Linschoterzandweg 47a

Advies

1.Het wijzigingsplan voor “Zuid Linschoterzandweg 47a” met IMRO codering NL.IMRO.0589.WPZuidlinschzw47a-VG01 ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit

Conform