Collegevergadering 20 juni 2023


D/23/109442 | derde wijziging legesverordening Oudewater 

Advies  
 

De derde wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.  
 

Besluit:

Conform 

 

D/23/109505 | SPUK MEOZ-subsidieaanvraag indienen 

Advies  
 

Besluit een specifieke uitkering aan te vragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op grond van de Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ), voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie van het zwembad "Ons Statenbad" in Oudewater in 2022 en 2023.  
 

Besluit:

Conform 

 

D/23/109841 | Startnotitie Stap 2 Zonnevelden 

Advies  

 

Instemmen met de 'Startnotitie Stap 2 Zonnevelden' voor het starten van ontwerpend onderzoek voor zonnevelden in de gebieden B3 en J11 (ten noorden van het spoor).  

Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief 'Startnotitie Stap 2 Zonnevelden' om de raad te informeren over het besluit en de startnotitie.  
 

Besluit:

Conform 

 

D/23/110496 | Zienswijze initiatiefvoorstel 

Advies  
 

Stem in met de inhoud van het advies op het initiatiefvoorstel 'Wijziging Aangescherpt bomenreglement 2017 van de CUSGP en stuur deze naar de raad.  


Besluit:

Conform