Collegevergadering 20 september 2022

D/22/073912 | Raadsinformatiebrief inzake maatregelen en prioritering op te leveren stukken aan bestuur vanuit Jaarrekening – Najaarsrapportage en Begroting

Advies
Verstuur bijgaande raadsinformatiebrief met nummer D/22/073911 inzake maatregelen en prioritering op te leveren stukken aan bestuur vanuit Jaarrekening - Najaarsrapportage en Begroting.

Besluit: conform

 

D/22/073388 | Utrechtsestraatweg 30 te Oudewater

Advies
1.    Besluit het verzoek om een strook gemeentegrond naast de Utrechtsestraatweg 30 te Oudewater af te wijzen;
2.    Besluit om het verzoek tot het sluiten van een gebruiksovereenkomst voor de reeds in gebruik genomen gemeentegrond naast de Utrechtsestraatweg 30 te Oudewater toe te wijzen.

Besluit: Wethouder Kok wordt gemandateerd om te besluiten op de adviezen namens het college

 

D/22/072184 | Collegewerkprogramma (CWP)

Advies

1.    In te stemmen met bijgaand collegewerkprogramma, met inachtneming van het advies van de directie.
2.    Dit als opgemaakte bijlage bij de programmabegroting mee te zenden naar de gemeenteraad.

Besluit: conform

 

D/22/071554 | Cultuurhuis

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 32 vragen van ChristenUnie-SGP over de herinrichting van het Cultuurhuis

Besluit: conform