Collegevergadering 23 augustus 2022

D/22/066728 | Aanwijzing Toezichthouder Oudewater

Advies
Besluit overeenkomstig bijgevoegd aanwijzingsbesluit de genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder.

Besluit: conform

 

D/22/059810 | Beleidsregels Huisvestingsverordening 2022 (Oudewater)

Advies
Stel de bijgevoegde “Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Oudewater 2022” vast;

Besluit: conform

 

D/22/069011 | Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023 (Oudewater)

Advies
1. Stem in (dus een 'voor' stem) met de Arbeidsvoorwaardennota 2023.
2. Laat de gemeentesecretaris daartoe het digitale stemformulier invullen met een 'voor' stem, uiterlijk 31 augustus 2022.

Besluit: conform

 

D/22/069656 | Schriftelijke vragen Art. 32 CDA Oudewater - Doorstroomeffect appartementen Wijngaardstraat

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van
Orde van CDA Oudewater inzake 'Doorstroomeffect appartementen Wijngaardstraat' en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/069660 | Schriftelijke vragen Art. 32 CDA Oudewater - Woningprijzen project Westerwal

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van
Orde van CDA Oudewater inzake 'Woningprijzen project Westerwal' en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/068050 | Schriftelijke vragen CUSGP entree Oudewater Vierbergenweg

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van CUSGP D66 over de komgrensborden aan de Vierbergenweg en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit: conform