Collegevergadering 24 januari 2023

D/23/086463 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van Progressief Oudewater inzake Stand van zaken handhaving zwaar verkeer gemeente Oudewater

Advies 

Stem in met de beantwoording van de artikel 32 vragen Progressief Oudewater over de stand van zaken zwaar verkeer en stuur deze door naar de raad.

Besluit 

Conform met redactionele wijziging in de

 

D/22/084104 | Collegevoorstel i.v.m. aanpassingen TMZ

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegd raadsvoorstel "Aanpassen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg".
2. Stuur het raadsvoorstel naar de gemeenteraad.

Besluit

Conform

 

D/23/086937 | Uitvoering motie: stop met stoken voor de mussen!

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitvoering van de motie: stop met stoken voor de mussen! en stuur deze naar de raad.

Besluit

Conform

 

D/22/075067 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van ChristenUnie-SGP inzake Groenbeheer Oudewater

Advies

Stem in met de antwoorden op de artikel 32 vragen van ChristenUnie-SGP inzake Groenbeheer Oudewater.

Besluit

Conform met redactionele wijzigingen in de raadsinformatiebrief