Collegevergadering 25 april 2022

D/22/058929 I De voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidzorg (GGiD) in onze regio.

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidzorg (GGiD) in onze regio en verzend deze aan de raad.

Besluit: conform

 

D/22/058671 I Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2021

Advies

Neem kennis van het jaarverslag van de Bezwaarschriftencommissie over 2021.

Besluit: conform

 

D/22/058928 I Kaders opstellen begroting 2023

Advies

Stel de financiële kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026 vast.

Besluit: conform

 

D/22/058823 I Straatnamen Westerwal, Oudewater

Advies
1.    In het deelgebied Scheg van het nieuwbouwplan Westerwal, de straten en kades die in het noordwesten en westen aansluiten via Zwier Riegelinkstraat en lopen tot de nieuwe straat Blekersgracht, inclusief de parkeerstraat, de naam Johan van Hulstkade te geven met als onderregel: Johan Wilhelm van Hulst, 1911-2018. Pedagoog, politicus en verzetsman. Onderwijzer te Oudewater. Rechtvaardige onder de Volkeren חסיד
אומות העולם
2.    In het deelgebied Blekersgracht van het nieuwbouwplan Westerwal, de straat die in het westen aansluit op Zwier Riegelinkstraat en loopt tot Westerwal ter hoogte van het water van de Blekersgracht, de naam
Blekersgracht te geven met als onderregel: Onderdeel van de vestingwerken van de stad. Het talud van de stadswallen was geschikt om wasgoed te bleken te leggen.;
3.    In het deelgebied Blekersgracht van het nieuwbouwplan Westerwal, het wandelpad dat aansluit op Blekersgracht en grotendeels rondom het water van de Blekersgracht is gelegen, de naam Maria Spendelpad te
geven met als onderregel: 1640-1721. Winkelierster. Handelde in snuif en tabak. Binnenmoeder in het Gast- en Proveniershuis.;
4.    In het deelgebied Industrieel Kwartier van het nieuwbouwplan Westerwal, de noordoostelijke kade, de naam
Geertruida Stofbergkade te geven met als onderregel: Geertruida Stofberg-Griffioen 1821-1893. Eigenaresse van Firma Wed. H. Stofberg, Scheepsbouw Oudewater. Was verderop stroomopwaarts aan de Hollandse IJssel gevestigd.;
5.    In het deelgebied Industrieel Kwartier van het nieuwbouwplan Westerwal, de noordwestelijke kade, gelegen aan de achterzijde van Baggermolenstraat, de naam Ir. J.B. Legemaatekade te geven met als onderregel: Jacobus Bartel Legemaate,1922-1995. Directeur van Machinefabriek De Hollandsche IJssel. Voorzitter van de afdeling Oudewater van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.;
6.    In het deelgebied Industrieel Kwartier van het nieuwbouwplan Westerwal, het centrale gedeelte aansluitend op
Blekersgracht, Baggermolenstraat, Geertruida Stofbergkade en Ir. G.J.W. de Jonghkade, de naam Machinefabriekhof te geven met als onderregel: N.V. Machinefabriek De Hollandsche IJssel v/h De Jong & Co. Fabriek van baggerwerktuigen, stoommachines en ontsmettingsovens.;
7.    In het deelgebied Industrieel Kwartier van het nieuwbouwplan Westerwal, de oostelijke kade, de naam Ir. G.J.W.
de Jonghkade te geven met als onderregel: Gerrit Johan Wilhelm de Jongh, 1843-1913. Oprichter en directeur van Machinefabriek De Hollandsche IJssel en Oudewaterse Stoomwasserij.;
8.    In het deelgebied Industrieel Kwartier van het nieuwbouwplan Westerwal; de straat in het noordwesten die loopt vanaf Blekersgracht tot Geertruida Stofbergkade, de naam Baggermolenstraat te geven met als onderregel: Werktuig in de baggerindustrie dat met behulp van emmers, zand en slib van de waterbodem schept.;
9.    In het deelgebied Brinkers van het nieuwbouwplan Westerwal, de westelijke kade gelegen aan de achterzijde van de Koekenfabriekhof, de naam H.C. Verloopkade te geven met als onderregel: Herman Cornelis Verloop, 1882-1968. Directeur van N.V. Olieslagerijen v/h H.W. Verloop & Co.;
10.    In het deelgebied Brinkers van het nieuwbouwplan Westerwal, de straat die in het zuidwesten aansluit op Westerwal en loopt tot West-IJsselkade, de naam Koekenfabriekhof te geven met als onderregel: Bijnaam van N.V. Olieslagerijen v/h H.W. Verloop & Co. Veekoeken waren het residu bij het persen van olie.;
11.    In het deelgebied Brinkers van het nieuwbouwplan Westerwal, het verlengde van West-IJsselkade, ook de naam
West-IJsselkade te geven.;
12.    In het deelgebied Brinkers van het nieuwbouwplan Westerwal, de nieuwe straat gelegen tussen de Westerwal en de West-IJsselkade, ook de naam Westerwal te geven.

Besluit: conform

 

D/022/055463 I Benoeming leden participatieraad Oudewater 2022

Advies

Benoem de drie in dit voorstel genoemde personen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 als lid van de Participatieraad Oudewater 1. Benoem de drie in dit voorstel genoemde personen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 als lid van de Participatieraad Oudewater

Besluit: conform