Collegevergadering 25 april 2023

D/23/095371 | Aankondiging snippergroenstop

Advies

1. Stem in met het stopzetten van de behandeling van nieuwe aanvragen snippergroen tot 1 oktober 2023;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde Raadsinformatiebrief over de stop op nieuwe aanvragen snippergroen tot 1 oktober 2023 en stuur deze naar de Raad.

Besluit

conform met wijziging van de portefeuillehouder naar wethouder Kok

 

D/23/095073 | Artikel 32-vragen n.a.v. uitspraak van rechtbank in beroep tegen beslissing op bezwaar tegen besluit over zwembad.

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland inzake het beroep over het zwembad en stuur deze naar de raad.

Besluit

conform met redactionele wijziging

 

D/23/099914 | Bestuursagenda VRU

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de ontwerp bestuursagenda 2024-2027, geregistreerd onder D/23/096757.
2. In te stemmen met de ontwerp bestuursagenda zonder aanvullende zienswijze in te dienen.

Besluit

conform

 

D/23/098549 | Wegwijzer van de toekomst (erfgoed)

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 'Wegwijzer van de toekomst' en stuur deze naar de raad.

Besluit

conform

 

D/23/096755 | Zienswijze jaarrekening 2022, geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRU

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022, geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
2. Geen zienswijze in te dienen;
3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2024 van €685.000 (GBTP) en €21.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2024, inhoudende een verhoging van €86.000 (GBTP) en €1.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2023.

Besluit

conform