Collegevergadering 31 mei 2022

D/22/062440 I Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Advies
Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en stuur deze aan de raad.

Besluit: conform

D/22/060841 I Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van CDA-Oudewater inzake Rapportage Kerkenlandschap Oudewater

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van het CDA inzake Rapportage Kerkenlandschap Oudewater en verzend deze naar de raad

Besluit: conform