Collegevergadering 31 oktober 2023

Aanwezigen: Danny de Vries, Ivo ten Hagen, Walther Kok, Bas Lont en Kasper Driehuijs

 

D/23/120076 | Voorstel inzake tegemoetkoming in planschade

Advies 

1. Het advies van de planschadeadviseur Antea Group Nederland van 15 september 2023 onverkort over te nemen; 
2. Een tegemoetkoming in geleden planschade van € 6.000,- toe te kennen aan aanvrager, wonende op de Lange Burchwal in Oudewater, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 januari 2023 tot de dag van uitbetaling en € 300,- leges. 

Besluit

Conform

 

D/23/122970 | Concept-ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 inclusief reactie Utrechtse gemeenten

Advies 

1. Instemmen met bijgevoegde inhoud van de reactie op het 'Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0, Groene Hart 2050'; 
2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het 'Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0, Groene Hart 2050' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/120217 | Experimentenregeling Schuylenburcht

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd voorstel voor om de Experimentenregeling Schuylenburcht vast te stellen. 

Besluit

Conform

 

D/23/123842 | Beantwoording artikel 32 vragen over subsidiebeleid

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over subsidiebeleid en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord