Collegevergadering 5 april 2022

D/22/053104 I Herplanten boom Leeuweringerstraat

Advies
1.    Stem in met het verwijderen van de boom aan de Leeuweringerstraat (direct naast Leeuweringerstraat 1).
2.    Stem in met het planten van een nieuwe boom aan de Leeuweringerstraat (direct naast Leeuweringerstraat 1), met de daarvoor benodigde ondergrondse voorziening.
Besluit: conform

 

D/22/051715 I Renovatie Hoenkoopsebrug - Technisch onderzoek

Advies

1.    Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel over de "Renovatie Hoenkoopsebrug - Technisch onderzoek" voor te besluiten:
•    Kennis te nemen van de resultaten van het 'Aanvullend technisch onderzoek Hoenkoopsebrug', waarbij geadviseerd wordt de Hoenkoopsebrug grootschalig te renoveren, waarvan de kosten geraamd worden op een bedrag van ca. € 4 miljoen.
•    Kennis te nemen van het besluit van het college om een gewichts- en aslastbeperking door te voeren op de Hoenkoopsebrug.
•    Te besluiten om éénmalig € 20k beschikbaar te stellen om de mogelijke bijdrage van medeoverheden verder te onderzoeken en deze kosten ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
•    Te besluiten om éénmalig € 30k beschikbaar te stellen om diverse onderdelen van de Hoenkoopsebrug te herstellen en deze kosten ten laste te brengen van de reserve Civiele Kunstwerken.
•    Te besluiten om tot renovatie van de Hoenkoopsebrug, periode 2022 - 2025, jaarlijks € 10k beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een verhoogd inspectie- en monitoringsregime en deze kosten ten laste te brengen van de reserve Civiele Kunstwerken.
•    Kennis te nemen van het besluit van het college om € 90k (investering) beschikbaar stellen voor het vernieuwen van het brugwachtersverblijf, waarbij de kosten ten laste gebracht worden van het beschikbare krediet voor de Hoenkoopsebrug. (FCL – 72100006 – Hoenkoopsebrug).
2.    Te besluiten om de belasting op de Hoenkoopsebrug per direct te beperken met een maximaal voertuiggewicht van 40 ton en een maximale aslast van 9 ton.
3.    Te besluiten het brugwachtersverblijf te vernieuwen en hiervoor € 90k ten laste te brengen van het beschikbare krediet FCL – 72100006 - Hoenkoopsebrug (renovatie).
4.    Kennis te nemen van de aanwezige restrisico’s en deze risico's tot aan de renovatie van brug te accepteren.

Besluit: conform

 

D/22/056797 I Schriftelijke vragen Wakkere Geelbuik Kanonnen Heksenwaag

Advies

Stem in met de bijgevoegde beantwoording van de artikel 32-vragen over 'de kanonnen voor de Heksenwaag' en verzend
deze aan de gemeenteraad.

Besluit: conform