Collegevergadering 29 maart 2022

 D/22/054796 I Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van De Onafhankelijken inzake Vogelgriep
Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met beantwoording schriftelijke vragen van de Onafhankelijken inzake vogelgriep en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform


D/22/052641 I Deelname aanbesteding textielverwerking door Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Advies

Stem in met de aanbesteding door gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht voor het verwerken van textiel.

Besluit: conform

Advies aan burgemeester

Verleen volmacht aan wethouder Lont om de akkoordverklaring namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.

Besluit: conform


D/22/053049 I Jaarverslag 2020/2021 RBL
Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2020/2021 en stuur deze aan de raad.

Besluit: conform met redactionele wijziging

 

D/22/053688 I Parameters grondexploitaties per 01-01-2022 en gemeentelijke uurtarieven bij bouwplannen

Advies

1.    Stel de nota 'Vergoeding gemeentelijke kosten bij bouwplannen 2022' vast (D/22/053728).
2.    Besluit om de parameter rente grondbedrijf per 1-1-2022 vast te stellen op 0,74%.
3.    Besluit de bijgevoegde ''Parameters grondexploitaties 1-1-2022 (D/22/053727) vast te stellen.

Besluit: conform 

 

D/22/052428 I Aangaan uitvoeringsovereenkomst Oudewater - Woerden 2022 (Oudewater)

Advies

Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst Oudewater - Woerden 2022.

Besluit: conform


D/22/056540 I Stand van zaken opvang vluchtelingen uit de Oekraïne

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en stuur deze aan de raad.
Informeer de raad over de uitgaven die gedaan worden in het kader van het realiseren van opvangplekken.

Besluit: conform