Collegevergadering 6 september 2022

D/22/072365 | Toekomst openbaar basisonderwijs Oudewater

Advies
Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel om:
1.    Openbare basisschool De Schakels volgens artikel 148, lid 2 van de Wet op het primair onderwijs niet in stand te houden als De Schakels door de Stichting Onderwijs Primair per 1 augustus 2023 wordt opgeheven, en
2.    Zich uit te spreken voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool in Oudewater om zo het onderwijs met een openbaar karakter in Oudewater te behouden.

Besluit: conform

 

D/22/067669 | Beantwoording artikel 32 vragen onafhankelijken kap boom Roberto

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 32-vragen over de kap van een plataan nabij Leeuweringerstraat 1 ("de boom bij Roberto") en stuur deze naar de raad.

Besluit: conform

 

D/22/071819 | Beantwoording art. 32 vragen van Progressief Oudewater inzake Ontwikkelingen Touwbaancomplex

Advies
Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording artikel 32 vragen van Progressief Oudewater inzake Ontwikkelingen Touwbaancomplex.

Besluit: conform

 

D/22/071671 | Inzet externe juridische dienstverlening klachten

Advies
1.    Zet externe juridische dienstverlening in voor de afhandeling van klachten die een bovenmatig beroep doen op de ambtelijke capaciteit voor maximaal 25k;
2.    Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de inzet van externe juridische dienstverlening voor afhandeling van klachten en stuur deze naar de raad.
Besluit: conform