Collegevergadering 8 november 2022

D/22/077104 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van CDA Oudewater inzake Noodopvang asielzoekers

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie CDA Oudewater inzake Noodopvang asielzoekers en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit: conform

 

D/22/078078 | Wijziging ’Convenant Routebureau in de provincie Utrecht’ en dienstverleningsovereenkomst Routebureau Utrecht

Advies
1.Besluit tot het aangaan van het bijgevoegde “Convenant Routebureau in de Provincie Utrecht”;
2.Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde “Model Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Routebureau Utrecht” met bijlage

Besluit: conform

 

D/22/072045 | Cliëntervaringsonderzoek

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2020 en verzend deze aan de raad.

Besluit: conform