Gemeentesecretaris / Directeur Oudewater

De gemeente Oudewater zoekt een Gemeentesecretaris / Directeur Oudewater.

36 uur | €5309 tot €7659 | wo

Functie

Binnen de gemeente Oudewater komt de functie van gemeentesecretaris vrij. Het betreft een stevig (bestuurlijke) adviesrol bij een gemeente die voor talloze uitdagingen staat. Jij geeft gevraagd en ongevraagd advies en houdt het ambitieuze college zo nodig ook een spiegel voor. Daarnaast ben je een gedreven speler in ‘de driehoek’ en zorg je samen met de Burgemeester en Griffier voor een goede afstemming van werkzaamheden en prioritering tussen raad, college en organisatie. Als directielid in de gemeente Woerden heb jij een cruciale verbindende rol. 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Onafhankelijk adviseur van college van B&W Oudewater.
 • Directielid in Woerden.
 • Ambtelijk opdrachtgever bij (complexe) opgaves en projecten.
 • Zorgdragen voor een goed besluitvormingsproces en de kwaliteit en tijdigheid van de stukken.
 • Deelname aan het driehoeksoverleg met de burgermeester en griffer en zorgdragen voor een goede (informele) samenwerking.
 • Zorgdragen voor ambtelijke en regionale samenwerking en in verbinding staan met de samenleving.

Team en organisatie

De Gemeente Oudewater

Als oase midden in het groen is Oudewater de oudste stad van het Groene Hart. Rust, ruimte en vergezichten. Het buitengebied is schitterend. De historisch bruisende en compacte stad met de monumentale binnenstad is prachtig gelegen in de groen landschappelijke omgeving Lopikerwaard, in de luwte van verstedelijking van de Randstad. Vanuit de grote steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam ben je binnen een half uur in Oudewater. Met onder meer de Heksenwaag en de Touwindustrie heeft Oudewater een rijke historie en stond de stad in 1572 aan de wieg van de ‘geboorte’ van Nederland. Een gemeente met een trotse, kleurrijke en karakteristieke bevolking. Geelbuiken, gevormd door een rijke geschiedenis, met een sterke gemeenschapszin, zelfredzaamheid en eigen autonomie. Dit alles vertaalt zich ook in een breed politiek spectrum en de wens om een toekomstgerichte en een inclusieve stad te zijn waarin iedereen mee telt. Natuurlijk, Historisch & Kleurrijk. Dat is de Magie van Oudewater!

Ambtelijke samenwerking

De gemeente Oudewater is een zelfstandige gemeente. De gemeente Woerden levert op basis van een dienstverleningsovereenkomst ambtelijke ondersteuning aan de gemeente Oudewater. De gemeentesecretaris is ook onderdeel van de directie van Woerden en stuurt via die lijn mede de ambtelijke organisatie.

Profiel 

 • Academisch werk,- en denkniveau.
 • Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Aantoonbare ervaring in het openbaar bestuur en affiniteit en bekendheid met het functioneren in een politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Relativeringsvermogen, humor, zelfsturend/zelf startend en eigenheid.

We laten graag veel ruimte aan onze nieuwe secretaris en het profiel is dus zo flexibel als de functie. We lezen en horen graag hoe jij past in de geschetste functie. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van minimaal €5309,- (aanloopschaal 13) en maximaal €7659,-  (schaal 14) op basis van 36 uur.
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05%, goede pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

 • Met vragen kun je contact opnemen met Rita Vos, bestuurssecretaresse gemeente Oudewater. Bel naar 06 50081840. Zij zal zorgen dat je wordt doorverbonden met de juiste persoon.
 • Reageren kan tot 16-8-2023 door jouw cv mét motivatie te sturen naar vacature@oudewater.nl
 • De eerste gesprekken vinden plaats op 4-9-2023, de tweede gesprekken 11-9-2023 en het arbeidsvoorwaardengesprek op 25-9-2023.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieprocedure evenals een antecedentenonderzoek.