Beleid voor aardgasvrij verwarmen

De gemeente Oudewater gaat een plan maken om gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Dit plan heet een Transitievisie Warmte. Dit is een plan op hoofdlijnen van nu tot 2050.

Het gaat in dit plan niet alleen om woningen. Ook ondernemers, school- en kerkbesturen, overheden en andere gebouweigenaren hebben een belangrijke rol. De gemeente vindt het belangrijk dat deze transitie realistisch, haalbaar en betaalbaar is.

Inwoners en partners denken mee

We gaan de komende tijd onderzoeken hoe we het beste de overgang kunnen maken naar aardgasvrij verwarmen in alle gebouwen. De gemeente maakt dit plan niet alleen, want deze opgave heeft gevolgen voor iedereen. Daarom betrekt de gemeente lokale partners zoals De Woningraat, Stedin en Energie Oudewater. En we betrekken inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Zo kunnen we met elkaar onderzoeken waar en hoe we aan de slag kunnen. 

Via de nieuwsberichten op onze website, de IJsselbode en onze social media kanalen informeren wij u over de momenten waarop u mee kunt praten. 

Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? U kunt de gemeente mailen op energietransitie@oudewater.nl.

Planning

We maken het plan voor de Transitievisie Warmte in de tweede helft van 2023. Aan het einde organiseren we een inloopavond of informatiemarkt waar we iedereen informeren over de uitkomsten. De gemeente verwerkt eventuele reacties. Het college legt dan een voorstel voor de Transitievisie Warmte voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het plan uiteindelijk vast. 

Aan de slag in wijken en dorpen

In de Transitievisie Warmte spreken we ook af in welke buurten, wijken of dorpskernen we beginnen. Per buurt of kern schrijven we een uitvoeringsplan. Daarin staat welke mogelijkheden er zijn in die buurt om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. En wat we daarvoor moeten doen. Veel gebouwen moeten eerst beter geïsoleerd worden. Dat nemen we mee in de uitvoeringsplannen. Ook deze plannen maken we samen met bewoners, lokale partners, ondernemers en andere geïnteresseerden.  

Het is de bedoeling om het plan voor de warmtetransitie iedere 5 jaar opnieuw te bekijken. Zo kunnen we steeds beter zien hoe we aardgasvrij worden én dit plan verder uitwerken. 

Zelf aan de slag?

Op ons energieloket Jouw Huis Slimmer vindt u handige tips over energie besparen, isoleren en duurzame manieren om uw huis te verwarmen.