Baggeren Ruige Weide

Volgende week start het baggeren van het laatste stuk van de Ruige Weide. Het gaat om de sloot aan de kant van de weilanden bij huisnummer 5 tot en met 45 en een deel bij nummer 47 wat een stuk verderop ligt.

Geen wegafsluiting 
Om het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn, sluiten we de weg niet af. Wel kan het werk voor wat vertraging zorgen. Om rekening te houden met schoolgaande kinderen, plannen we tussen 07.45 en 8.15 uur een werkstop in zodat er geen stremmingen ontstaan. De aannemer is ongeveer 5 tot 7 dagen aan het werk, tot uiterlijk 3 februari.

Waarom baggeren?
Baggeren verbetert de waterkwaliteit en bevordert de doorstroming. Op de bodem van iedere vijver, sloot of waterpartij verzamelt zich gaandeweg een laag bagger. Dit bestaat uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Deze laag wordt steeds dikker. De watergang wordt ondieper, waardoor deze niet meer voldoende water aan- en afvoert. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit, de planten en dieren maar levert ook problemen op in extreem natte en droge periodes. Om dit te voorkomen is regelmatig baggeren nodig.