Extra geld beschikbaar voor herinrichting Brede Dijk

De wijk Brede Dijk wordt binnenkort opnieuw ingericht. De gemeenteraad stelt extra geld beschikbaar voor de herinrichting waardoor de Brede Dijk en de achterliggende straten er straks weer netjes bij liggen.

Gemeentebegroting
De extra gelden zijn toegezegd in de begrotingsvergadering van 17 november. Tijdens deze vergadering wordt de gemeentebegroting besproken. Dit is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. Hierin bepaalt de gemeenteraad waar geld aan wordt besteed. Het extra geld is toegekend naar aanleiding van een amendement van ChristenUnie-SGP, VVD en de Onafhankelijken. Hierin gaven de fracties aan de inrichting van wijken als kerntaak van de gemeente te zien. Goed nieuws dus voor de bewoners van de Brede Dijk!

Aanpassingen in het ontwerp
Voordat er overgegaan kan worden op de uitvoering, moet het plan nog op enkele punten worden aangepast. Zo zijn er door de gemeenteraad en bewoners vragen gesteld over de te verwijderen bomen in het gebied. Met de verschillende partijen wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Verder ligt er de wens om de rotondes langs de Johan J. Vierbergenweg fietsvriendelijker te maken. Met het aanpassen van de twee rotondes die in het werkgebied vallen, wordt de verkeersveiligheid verhoogd. Het aangepaste ontwerp wordt nog gedeeld met de bewoners en de gemeenteraad en vervolgens (na akkoord) in het ontwerp van de Brede Dijk opgenomen.

Informatieavond
Begin 2023 komt er een informatieavond voor bewoners over de planning en de werkzaamheden. De verwachte start van de herinrichting van de Brede Dijk is het tweede kwartaal van volgend jaar. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op onze projectpagina.