Lintjes uitgereikt

Burgemeester Danny de Vries heeft op 26 april de koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In de Sint Franciscuskerk kregen acht mensen een lintje voor hun bijzondere bijdrage aan de samenleving.

Deze inwoners kregen een koninklijke onderscheiding:

De heer Jaap Konings
Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

•    Voorzitter van De Heksenketel 
•    Voorzitter en medeoprichter Muziekvereniging Oudewater
•    Leider van FC Oudewater 


De heer Anthonius Geertrudus Mastwijk 
Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

•    Gymochtend voor ouderen uit de Wulverhorst
•    Bestuurslid, docent, stagebegeleider en adviseur
•    Elftalleider bij diverse jeugdteams van FC Oudewater
•    Bestuurslid Stichting Treatief Producties
•    Vicevoorzitter parochie Pax Christie 

 
Mevrouw Martha Maria Vianen
Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

•    Ruim 35 jaar lid van ontmoetingsplaats Vrouwen van Nu
•    Geldinzameling Stichting Reddingsplan Franciscus Kerk
•    Avondkoffie schenken in de Wulverhorst
•    Vrijwilliger KBO en later de KBO-PCOB 
•    12 jaar lang mantelzorger voor eigen (inmiddels overleden) man 


Mevrouw  Wilhelmina Maria de Vries
Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

•    Verzorgt wekelijk rondvaarten door Oudewater 
•    Vrijwillig programmamaker en verslaggever Midland FM
•    Verslaglegging van diverse evenementen en gebeurtenissen 
•    Penningmeester Rode Kruis afdeling Oudewater


De heer Jan van Dam 
Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

•    De ijsbaan, Pracht aan de Gracht, Muziekkoepel, Grootste Popcornbak en nog veel meer
•    Maatschappelijk zeer betrokken in Oudewater
•    Bestuurslid / vrijwilliger Oranjevereniging van Oudewater ‘Oranje boven Oudewater’
•    De stads-kerstboom op de Markt 
•    Beheer en bekostiging van de Touwtrein 
•    Hand en spandiensten, maar ook het technisch denkwerk bij ieder evenement 

De heer Marcus Theodorus Gerardus Heijmans
Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

•    Organisatie Middenstand Star Show
•    Voorzitter De Heksenketel in Oudewater
•    Bestuurslid stichting Sint in Oudewater van 1999 - 2003
•    Een geliefde ondernemer 
•    Vrijwilliger bij de Vrienden van Oudewater
•    Geldinzamelingsactie Lock me up, Free a girl
•    Bestuurslid winkeliersvereniging NOVO

De heer E.R. Kramer en mevrouw A. C. Kramer- Quirijns 
Onderscheiden als Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

•    Beide uitgezonden naar Nepal namens Interserve
•    Bijgedragen aan bouw van waterkrachtcentrales t.b.v. opwekken van elektriciteit
•    Actief in de lokale kerk in Nepal
•    Bestuurslid Interserve 
•    In 2000 zette zij een Europees kantoor van Interserve op
•    Stichting Water Development Consult WDC 
•    Voorzitter Stichting Teach Ministeries. 
•    Actief lid van de Kerkenraad Hervormde Gemeente Oudewater. 
•    Afdelingsvoorzitter Afdeling CDA-Oudewater 
•    Vrijwilliger Taalhuis van de Bibliotheek Het Groene Hart