Oudewater aardgasvrij: denk mee

Oudewater wordt aardgasvrij, net als de rest van Nederland. We gaan de komende tijd onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen, per buurt, wijk of dorp. We starten met een korte vragenlijst. Doet u mee?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen zonder aardgas verwarmd worden. Voor deze opgave vraagt het Rijk alle gemeenten in Nederland een plan op te stellen, een Transitievisie Warmte. Dit plan brengt in beeld welke alternatieve oplossingen er zijn om onze gebouwen te verwarmen. En hoe we dat gaan doen, per buurt, wijk of dorp. De gemeente vindt het belangrijk dat de warmtetransitie realistisch en haalbaar is. 

Inwoners denken mee

De opgave heeft gevolgen voor iedereen. Daarom wil de gemeente inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden hierbij betrekken. Zo kunnen we inzichten meenemen en met elkaar verkennen hoe we aan de slag gaan. 

Flitspeiling

We starten met een korte vragenlijst. We horen graag uw mening en hoe we u het beste kunnen informeren over het vervolg. U kunt de vragenlijst invullen op ons online energieloket Jouw Huis Slimmer. Dat kan tot en met 30 mei. Heeft u nog vragen? U kunt mailen naar energietransitie@oudewater.nl.