Tijdelijke verkeersmaatregelen kruising N228 / Damweg Oudewater

Aannemer Van Oostrum Westbroek B.V. plaatst een grote waterinlaat (een buis) onder de provinciale weg N228 in Oudewater, ter hoogte van de kruising met de Damweg. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 8 juli en duren tot en met 2 september 2024.

De aannemer neemt verkeersmaatregelen om het verkeer goed door te laten stromen. Fietsers kunnen een tijdelijke brug over de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gebruiken. Het werk gebeurt in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Meer informatie over het project vindt u op de website van het waterschap: https://www.hdsr.nl/buurt/oudewater/waterberging/