Haalbaarheidsverzoek indienen

U kunt een haalbaarheidsverzoek indienen voordat u een vergunningsaanvraag doet. De gemeente geeft u een inschatting van de haalbaarheid van uw plan. U doorloopt nog geen formele procedure, maar u weet wel of uw plan haalbaar is of wat u moet doen om uw plan haalbaar te maken. U maakt dan nog geen hoge kosten voor onder andere gedetailleerde tekeningen en onderzoeken. Wel weet u alvast hoe de gemeente over uw plan denkt.

Formulier downloaden

Procedure

  1. U vult het formulier haalbaarheidsverzoek volledig in.
  2. U stuurt het formulier en alle bijlagen naar Gemeente Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater. Of via e-mail naar stadskantoor@oudewater.nl.
  3. De gemeente laat u weten of uw verzoek in behandeling wordt genomen.

Kosten

€ 201,70

Mochten uw plannen complex zijn, dan kan er besloten worden een intentieovereenkomst aan te gaan. 

Vragen?

Neem telefonisch contact op met het Omgevingsloket via 14 0348 of per e-mail omgevingsloket@oudewater.nl.