Haalbaarheidsverzoek indienen

Tot 1 april 2023 kunt u geen haalbaarheidsverzoeken indienen. Wij hebben niet voldoende medewerkers om alle haalbaarheidsverzoeken in behandeling te nemen. We geven daarom voorrang aan wettelijke taken, zoals bestemmingsplannen, aanvragen voor omgevingsvergunningen en de voorbereiding van de Omgevingswet. 

U kunt altijd een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente behandelt uw aanvraag dan binnen de wettelijk bepaalde tijd. Zie: Vergunningen en het Omgevingsloket.

De gemeente geeft u een inschatting van de haalbaarheid van uw plan. U doorloopt nog geen formele procedure, maar u weet wel of uw plan haalbaar is of wat u moet doen om uw plan haalbaar te maken. U maakt dan nog geen hoge kosten voor onder andere gedetailleerde tekeningen en onderzoeken. Wel weet u alvast hoe de gemeente over uw plan denkt.

Vragen?

Neem telefonisch contact op met het Omgevingsloket via 14 0348 of per e-mail omgevingsloket@oudewater.nl.