Opvang asielzoekers

Een overzicht van hulp en opvang voor asielzoekers.

De gemeente Oudewater wil iedereen die dat nodig heeft hulp en een thuis bieden. We zetten ons in voor alle mensen die snel een woning nodig hebben: 

  • Jongeren 
  • Starters 
  • Inwoners in nood na scheiding of brand 
  • Vluchtelingen 

Vluchtelingen 

Er zijn verschillende groepen mensen met verschillende rechten en plichten. 

  • Asielzoekers: vluchtelingen die nog niet zeker weten of ze in Nederland mogen blijven. Zij mogen nog niet werken in Nederland. 
  • Statushouders: vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Zij mogen werken, een opleiding volgen en een woning huren.  
  • Oekraïense vluchtelingen: zij mogen tijdelijk in Nederland blijven. Zij mogen werken, een opleiding volgen en een woning huren. Zie: Hulp voor Oekraïne / Помощь Украине

Opvang jonge asielzoekers zonder ouders 

De Rijksoverheid verplicht waarschijnlijk in 2024 elke gemeente asielzoekers onderdak te geven. De gemeente Oudewater bereidt zich hierop voor. Grootschalige opvang van lange duur past niet bij de omvang van de gemeente Oudewater. 

Nidos

In overleg met het Nidos kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van een kleinschalige opvang van kinderen die alleen naar Nederland zijn gevlucht. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden amv-ers genoemd. Het Nidos is organiseert de jeugdbescherming van vluchtelingen. Nidos neemt landelijk de voogdij van amv-ers op zich en zorgt voor opvang van kinderen in gezinshuizen.

Als het Nidos een geschikte locatie heeft gevonden, worden de buurtbewoners als eerste geïnformeerd. De gemeente houdt omwonenden op de hoogte. En we organiseren een inloopbijeenkomst. Op dit moment is er nog geen concrete locatie.

Werk, zorg en onderwijs  

Vluchtelingen hebben zorg, onderwijs en activiteiten nodig. Denk aan de huisarts, taalcursussen en kinderopvang. Helaas is er tekort aan personeel in vooral de zorg en het onderwijs. Dat maakt de oplossing extra moeilijk. De provincie Utrecht en de 26 gemeenten in Utrecht werken samen om vluchtelingen helpen. We zoeken naar opvanglocaties en uitbreiding van zorg, onderwijs en andere voorzieningen. 

Contact 

De gemeente houdt omwonenden op de hoogte. Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar vluchtelingen@oudewater.nl of bel naar 14 0348