Veelgestelde vragen crisisnoodopvang

Een overzicht van veelgestelde vragen over de tijdelijke crisisnoodopvang in gemeente Oudewater.

Wat gaat er concreet gebeuren?

Wat is een crisisnoodopvang (CNO) voor vluchtelingen?  

COA heeft ervoor gekozen om de crisisnoodopvang in Oudewater de functie van een doorstroomlocatie te geven. Dit is een opvang voor een zeer korte tijd. Hier vertrekken de vluchtelingen meestal na 3 of 4 dagen. Dit is anders dan bij een asielzoekerscentrum waar vluchtelingen langer verblijven.

Wie komen er?

Er komen vluchtelingen waarvoor in Ter Apel en Assen op dit moment geen plek is. COA heeft ervoor gekozen om in eerste instantie vooral gezinnen op te vangen in de crisisnoodopvang in Oudewater. Op 20 september is een groep asielzoekers van 80 personen aangekomen, waaronder 30 kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 18 jaar. Na een aantal dagen wijzigt deze samenstelling van de groep, omdat het een doorstroomlocatie is. 

Waar komen de vluchtelingen vandaan?

De vluchtelingen komen uit verschillende landen.

Wanneer zijn er vluchtelingen in Oudewater?

De nieuwe groep vluchtelingen komt 20 september. Ze blijven uiterlijk tot en met 5 oktober. Vanaf 9 oktober is de sporthal zoals afgesproken weer beschikbaar voor de Oudewaternaren.

Waar worden de vluchtelingen opgevangen?

De vluchtelingen worden opgevangen in sporthal De Noort Syde.

Hoeveel vluchtelingen komen er?

Er is plek voor maximaal 80 vluchtelingen. We verwachten dat alle bedden bezet zullen zijn.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?

Ze blijven uiterlijk tot en met 5 oktober. Vanaf 9 oktober is de sporthal zoals afgesproken weer beschikbaar voor de Oudewaternaren.

Er is eerder gezegd dat de vluchtelingen uiterlijk 29 september weg zouden gaan. Waarom is dit nu verlengd?

Ter Apel en Assen zitten vol. Daarom is het nodig om vluchtelingen op andere plekken in het land op te vangen. Het COA heeft Oudewater gevraagd of de vluchtelingen misschien iets langer kunnen blijven. Zodat zij gelijk door kunnen naar de nieuwe locatie in Budel.

9 oktober was voor ons een harde eis. Dan moet de sporthal zoals afgesproken weer beschikbaar zijn voor de Oudewaternaren. Voor het ombouwen van De Noort Syde, van crisisnoodopvang terug naar sporthal, was tot nu toe ruim een week gerekend. Nu is er besloten om hier extra mensen voor in te zetten. Hierdoor is de sporthal in een weekend weer klaar voor gebruik. Op die manier kunnen we de mensen in Ter Apel en Assen ontlasten, zonder dat wij de sporthal langer kwijt zijn.

Gebruik van de sporthal 

Is er ook naar andere locaties gekeken zoals De Klepper? 

Ja. Er is ook gekeken naar andere locaties. Een crisisnoodopvanglocatie voor vluchtelingen moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten er genoeg douches en toiletten zijn en ruimte voor slaapplaatsen, voor recreatie en voor een arts bijvoorbeeld. Alleen sporthal De Noort Syde is geschikt. Deze sporthal is niet voor niets onze vaste crisisnoodopvanglocatie, ook voor andere crises. 

Kan de sporthal nog gebruikt worden voor andere activiteiten? 

Nee. In de periode van de crisisnoodopvang zijn de sporthal en de sportbar niet beschikbaar voor andere activiteiten. 

Van wanneer tot wanneer is de sporthal niet beschikbaar? 

Van 21 augustus tot 9 oktober 2023 is de sporthal niet beschikbaar. Sportbar Overtime is niet meer beschikbaar vanaf de komst van de vluchtelingen. Na de opvang moet alles opgeruimd en schoongemaakt worden. Daarom kunnen alle reguliere activiteiten vanaf 9 oktober 2023 weer doorgaan.

Waar gaan de vaste gebruikers heen in deze periode? 

Alle gebruikers zijn rechtstreeks door de gemeente of de beheerder van de sporthal geïnformeerd. (Sport)verenigingen en scholen hebben een alternatieve locatie gevonden.

Waarom is De Noort Syde de opvanglocatie? 

Sporthal Noort Syde is de officiële crisisnoodopvanglocatie van gemeente Oudewater in het geval van een crisis of ramp.  

Wie is verantwoordelijk voor de inrichting van de sporthal? 

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maakt de sporthal klaar voor de tijdelijke opvang. Zij plaatsen bedden, stoelen en tafels. Zij zorgen ook dat de sporthal achteraf weer leeggeruimd wordt.  

Hoe kan ik helpen? 

Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger? 

Wij weten nu nog niet of er helpende handen nodig zijn. Houd hiervoor deze website en de social media van de gemeente in de gaten. U kunt ook vast een e-mail sturen aan vluchtelingen@oudewater.nl met daarin uw naam en telefoonnummer. Dan nemen wij contact op als we meer weten. 

Kan ik kleding of andere hulpgoederen (zoals voedsel, dekens en/of meubels) komen brengen?  

Nog niet. We weten nu nog niet of we goederen nodig hebben. Houd hiervoor deze website en de social media van de gemeente in de gaten. 

Veiligheid in en om de sporthal 

Is er beveiliging? 

Ja, er is bewaking bij de noodopvang. Daarnaast komt er inzet van boa’s en politie. 

Hoe worden eventuele problemen aangepakt? 

Er geldt een zero tolerance beleid. Dit houdt in dat mensen die problemen veroorzaken uit Oudewater moeten vertrekken. We zijn een gastvrije gemeente, maar van onze gastvrijheid moet geen misbruik worden gemaakt. 

Worden de bosjes rond de sporthal gesnoeid?

Ja. 

Overige vragen

Mogen de vluchtelingen door de wijken en de stad lopen? 

Ja, het staat de vluchtelingen vrij om de sporthal te verlaten. 

Wat doen de vluchtelingen overdag? 

Overdag mogen zij altijd van het terrein af. Ze moeten wel bereikbaar blijven voor post en telefoon over hun asielprocedure. Ze hebben recht op een bed, eten en drinken, verzorgingsproducten, medische zorg en leefgeld. Ook kijken we of we activiteiten voor hen kunnen organiseren. 

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik terecht? 

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente via vluchtelingen@oudewater.nl of bel naar 14 0348

Hoe houdt de gemeente inwoners/bedrijven op de hoogte over de opvang van de vluchtelingen? 

Via deze website. Als er nieuws is, dan passen we de website en deze vragenlijst aan.

Hoe vaak werkt de gemeente de veelgestelde vragenlijst bij? 

De gemeente gaat minstens één keer per week de vragenlijst controleren. Als het nodig is, passen wij de vragenlijst aan.  

Waarom moet de opvang in Oudewater? Is het verplicht? 

Nee, het is niet verplicht. In de provincie Utrecht hebben de 26 gemeenten met elkaar afgesproken om samen verantwoordelijkheid te nemen voor tijdelijke noodopvang. Deze afspraak geldt tot er landelijk een oplossing komt. Zo zijn we solidair met elkaar en het ontlast de mensen in Ter Apel en andere opvanglocaties. De Commissaris van de Koning heeft de burgemeester van Oudewater verzocht om deze keer voorbereidingen te treffen voor een zogenoemde crisisnoodopvang. 

Hoe is dit besloten?

De Commissaris van de Koning heeft aan de burgemeester gevraagd of Oudewater wil beginnen met het voorbereiden van crisisnoodopvang. De burgemeester heeft het verzoek eerst besproken met het college en met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Dit is in lijn met landelijke afspraken over de besluitvorming over crisisnoodopvang van vluchtelingen. En dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid van een burgemeester als hoofd van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Binnen de provincie Utrecht hadden de 26 gemeenten al eerder met elkaar afgesproken om samen verantwoordelijkheid te nemen. Met andere woorden: iedere gemeente komt een keer aan de beurt voor tijdelijke noodopvang, tot er landelijk een oplossing komt. Zo zijn we solidair met elkaar.