Zorg

U leest hier hoe u bij ziekte of handicap tegemoetkoming op zorgkosten, korting op een zorgverzekering, kinderbijslag, studietoeslag en Wajong aanvraagt.

Gemeente Oudewater biedt de volgende hulp aan inwoners met een ziekte of handicap.

Zorgkosten

Als u extra zorgkosten heeft door een ziekte of handicap, heeft u soms recht op een tegemoetkoming. Zie: Extra tegemoetkoming (Ferm Werk)

Zorgverzekering

Als u een langdurige ziekte of handicap heeft, kunt u korting krijgen op een zorgverzekering. Zie: Gemeentepolis (Gezond Verzekerd)

Kinderbijslag

Als uw kind bij u thuis woont én intensieve zorg krijgt, heeft u soms recht op dubbele kinderbijslag. Zie: Dubbele kinderbijslag (SVB)

Leerlingenvervoer

Als uw kind door een beperking niet zelf naar school kan reizen met het OV, kunt u een vergoeding krijgen of een schooltaxi regelen. Zie: Leerlingenvervoer

Studietoeslag

Als u studeert én door uw beperking geen bijbaan kunt krijgen, heeft u soms recht op geld voor studiekosten. Zie: Individuele studietoeslag (Ferm Werk)

Wajong-uitkering

Als u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft én niet (volledig) kunt werken, kunt u een Wajong-uitkering aanvragen. Zie: Wajong-uitkering (UWV)

Stadsteam Oudewater

Stadsteam Oudewater is er voor de gemeente om inwoners Wmo-ondersteuning te bieden, zoals mantelzorg, jeugdzorg, verslavingshulp en huishoudelijke hulp.

Participatieraad Oudewater

De participatieraad zet zich in voor alle inwoners van gemeente Oudewater. Iedereen doet er toe en moet kunnen meedoen, ongeacht afkomst, leeftijd, inkomen of een beperking. Wilt u meer informatie? Zie: Participatieraad Oudewater

18 jaar worden

Vanaf uw 18e jaar moet u meer zelf gaan regelen. U moet bijvoorbeeld een zorgverzekering afsluiten en u moet een DigiD aanvragen. Zie: Wat moet ik regelen?

Let op: Schrijf u op tijd in voor een sociale huurwoning. U kunt u vanaf uw 18e verjaardag inschrijven en u komt dan op een wachtlijst. Hoe eerder u daarop staat, hoe eerder u aan de beurt bent. Zie: Woningnet