Bestemmingsplannen inzien

Ieder perceel in de gemeente Oudewater heeft een bestemming met regels, deze zijn vastgelegd in bestemmingsplannen. U kunt de bestemmingen inzien en/of downloaden.

Welke versie juridisch bindend is

  • Voor bestemmingsplannen die vastgesteld zijn voor 1 januari 2010 zijn de papieren versies juridisch bindend. Alle papieren versies zijn in te zien op afspraak.

Plan uw afspraak in

 

 

  • Voor bestemmingsplannen die vastgesteld zijn ná 1 januari 2010 is alleen de digitale versie zoals die op www.ruimtelijkeplannen.nl staat juridisch bindend.

Gebiedsgebonden bestemmingsplannen

Oudewater is ingedeeld in 7 gebieden, waarvoor het bestemmingsplan vooral een beheersfunctie heeft:

Projectgebonden bestemmingsplannen

In de gemeente worden verschillende (bouw)projecten mogelijk gemaakt door middel van nieuwe bestemmingsplannen of projectbesluiten (zie ook het overzicht van bouwprojecten):

Bestemmingsplannen in procedure

Meer informatie