College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen uit. Het college neemt zelf veel praktische beslissingen, zoals het verlenen van vergunningen en subsidies.

De burgemeester

De burgemeester wordt op aanbeveling van de raad benoemd door de Koning. Als voorzitter van het college is de burgemeester verantwoordelijk voor de eenheid van het beleid en moet hij ervoor zorgen dat het college de besluiten van de raad uitvoert. 

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De wethouders

De raadsleden kiezen voor Oudewater 2 wethouders die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen.

Portefeuille

De burgemeester en de wethouders houden zich elk met een bepaald gedeelte van het bestuur bezig. Dit noemen we een portefeuille.

Coalitieakkoord

Declaraties

De burgemeester en wethouders krijgen een vergoeding voor kosten die ze maken om hun taak goed uit te oefenen. Bijvoorbeeld reiskosten. De declaraties zijn openbaar.