Sporten tijdens coronatijd

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft opdracht gekregen om afspraken te maken met sportaanbieders over het organiseren van sportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als gemeente stimuleren we alle verenigingen om voor kinderen, jongeren en volwassenen weer open te gaan. Uiteraard passend binnen de regels van het RIVM en de protocollen van de sportbonden. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie om iedereen weer de gelegenheid te geven om te sporten.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de actuele maatregelen rondom het coronavirus en sporten?

Bekijk voor alle regels en maatregelen de website van de Rijksoverheid.

 

Waar moet ik georganiseerde sportactiviteiten doorgeven?

Georganiseerde activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen worden doorgegeven aan beleidsadviseur Sport Oudewater, Christel Soede (soede.c@woerden.nl). Zij ontvangt graag de volgende informatie:

  • Wat voor soort activiteit wordt er georganiseerd?
  • Voor welke leeftijdscategorie?
  • Waar vindt de activiteit plaats?
  • Wanneer vindt de activiteit plaats?
  • Hoe wordt de activiteit georganiseerd?
  • Hoe wordt  de toestroom en de deelname op de accommodatie of in de openbare ruimte beheerst?
  • Wat zijn mogelijke knelpunten?

 

Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van sportactiviteiten?

De vereniging of sportaccommodatie is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en het naleven van de regels en protocollen.

 

Op welke locaties is sporten mogelijk?

Activiteiten mogen op buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte georganiseerd worden. Wel geldt dat dit alleen kan wanneer dit veilig is, past binnen de regels van het RIVM en het op een passende en logische plek is. Naast de regels van de gemeente worden de protocollen van uw sportbond en het protocol verantwoord sporten NOC*NSF als uitgangspunt genomen. Ziet u knelpunten, dan kunt u hierover contact opnemen met beleidsadviseur Sport Oudewater, Christel Soede (soede.c@woerden.nl).

 

Kunnen niet-leden ook meesporten?

Sporten is goed voor onze gezondheid. De gemeente vraagt organisatoren om na te denken over hoe niet-leden ook uitgenodigd kunnen worden om mee te sporten. Heeft u hier ideeën over? Neem dan contact op met Christel Soede.


Hoe zit het met de beschikbaarheid van EHBO en/of AED-faciliteiten?

Wanneer een accommodatie een EHBO- en/of AED-faciliteit heeft blijven deze beschikbaar. Dit geldt ook voor het toilet. Deze mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Het is dus belangrijk om het toilet goed schoon te houden.

 

Is het buitenzwembad in Oudewater geopend?

Voor beschikbaarheid van het buitenzwembad in Oudewater kijkt u op de website van het zwembad.

 

Meer vragen over sport?