Sporten tijdens coronatijd

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft opdracht gekregen om afspraken te maken met sportaanbieders over het organiseren van sportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als gemeente stimuleren we alle verenigingen om voor kinderen, jongeren en volwassenen weer open te gaan. Uiteraard passend binnen de regels van het RIVM en de protocollen van de sportbonden. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie om iedereen weer de gelegenheid te geven om te sporten.

Protocollen voor het opstarten van sportactiviteiten

Vanaf 1 juli mogen ook de sportscholen, sauna’s, (sport)kantines en casino’s weer open. Deze organisaties moeten wel voldoen aan alle voorwaarden die de overheid stelt. Over hoe zij dit doen, moeten ze een protocol opstellen. Hierin staat hoe zij hun activiteiten gaan organiseren in combinatie met de coronamaatregelen.

 

Het opstellen van een protocol is de verantwoordelijkheid van de clubs en verenigingen zelf. De protocollen hoeven niet bij de gemeente te worden ingediend. Wel kan de gemeente controleren of sportclubs zich aan de maatregelen houden.

Brancheverenigingen hebben voor hun leden al protocollen opgesteld om zo clubs en verenigingen te helpen. Hierin staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op de website Mijn coronaprotocol vindt u de protocollen per branche. Bijvoorbeeld voor sport- en dansscholen.

 

Protocol zomerkampen 2020

De maatregelen in de coronatijd laten het organiseren van sportactiviteiten onder strikte voorwaarden weer toe. Reden voor veel sportaanbieders op zoek te gaan naar richtlijnen om, naast het reguliere sportaanbod, ook met de voorbereidingen van de organisatie van activiteiten tijdens de zomervakantie aan de slag te gaan. Voor sportaanbieders die een zomerkamp willen aanbieden voor de jeugd tot en met 18 jaar heeft het NOC*NSF een protocol opgesteld. Lees het zomerkampen protocol op de website van NOC*NSF.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de actuele maatregelen rondom het coronavirus en sporten?

Bekijk voor alle regels en maatregelen de website van de Rijksoverheid.

 

Hoe werkt het opstarten van sportkantines?

Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken. De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca zijn leidend voor het openen van de sportkantine naast de geldende noodverordeningen. Dit kan per gemeente verschillen. Stem dit dan ook af met de gemeente. Op de website van het NOC*NSF staat een checklist die sportverenigingen op weg te helpt met het openen van de sportkantine. Deze checklist helpt om de juiste stappen te zetten.

 

Sportaccommodaties en sportaanbieders moeten in ieder geval:

  • de mogelijkheid bieden om 1,5 meter afstand aan te houden;
  • van tevoren een gezondheidscheck doen (triage vooraf);
  • de algemene hygiëne maatregelen in acht nemen. Daarbij gelden misschien nog aanvullende maatregelen op hygiëne of schoonmaak vanuit de eigen richtlijnen en kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden) wetgeving van de branche en sector.

 

Waar moet ik georganiseerde sportactiviteiten doorgeven?

Georganiseerde activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen worden doorgegeven aan beleidsadviseur Sport Oudewater, Christel Soede (soede.c@woerden.nl). Zij ontvangt graag de volgende informatie:

  • Wat voor soort activiteit wordt er georganiseerd?
  • Voor welke leeftijdscategorie?
  • Waar vindt de activiteit plaats?
  • Wanneer vindt de activiteit plaats?
  • Hoe wordt de activiteit georganiseerd?
  • Hoe wordt  de toestroom en de deelname op de accommodatie of in de openbare ruimte beheerst?
  • Wat zijn mogelijke knelpunten?

 

Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van sportactiviteiten?

De vereniging of sportaccommodatie is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en het naleven van de regels en protocollen.

 

Op welke locaties is sporten mogelijk?

Activiteiten mogen op buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte georganiseerd worden. Wel geldt dat dit alleen kan wanneer dit veilig is, past binnen de regels van het RIVM en het op een passende en logische plek is. Naast de regels van de gemeente worden de protocollen van uw sportbond en het protocol verantwoord sporten NOC*NSF als uitgangspunt genomen. Ziet u knelpunten, dan kunt u hierover contact opnemen met beleidsadviseur Sport Oudewater, Christel Soede (soede.c@woerden.nl).

 

Kunnen niet-leden ook meesporten?

Sporten is goed voor onze gezondheid. De gemeente vraagt organisatoren om na te denken over hoe niet-leden ook uitgenodigd kunnen worden om mee te sporten. Heeft u hier ideeën over? Neem dan contact op met Christel Soede.


Hoe zit het met de beschikbaarheid van EHBO en/of AED-faciliteiten?

Wanneer een accommodatie een EHBO- en/of AED-faciliteit heeft blijven deze beschikbaar. Dit geldt ook voor het toilet. Deze mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Het is dus belangrijk om het toilet goed schoon te houden.

 

Is het buitenzwembad in Oudewater geopend?

Voor beschikbaarheid van het buitenzwembad in Oudewater kijkt u op de website van het zwembad.

 

Wat moet ik doen als ik een activiteit of klein evenement wil organiseren?

Wilt u een activiteit of klein evenement organiseren? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Voor sommige activiteiten heeft u een vergunning nodig. Controleer via de vergunningencheck of er een melding of een vergunning nodig is. Twijfelt u? Neem hierover dan contact met ons op via 14 0348.

 

Meer vragen over sport?