De gemeente

De gemeente Oudewater heeft bijna 10.000 inwoners verdeeld over Hekendorp, Papekop, Snelrewaard en de stad Oudewater.

De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W). De ambtelijke organisatie ondersteunt burgemeester en wethouders in de uitvoering van de werkzaamheden. Oudewater heeft zelf geen ambtenaren in dienst. De organisatie van de gemeente Woerden voert ook taken uit voor de gemeente Oudewater.

De burgemeester is zowel voorzitter van de raad als van het college. Daarmee is de burgemeester de schakel tussen beide organen.

Verkiezingen

Elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna een coalitie gevormd wordt. Het coalitieprogramma vormt de basis voor de besluiten die het college in haar periode neemt.

Vergaderingen

Het college van B&W vergadert wekelijks. De besluiten die het college neemt zijn in principe openbaar. De besluiten van het college worden wekelijks gepubliceerd.

Meer informatie