Resultaten 1 - 10 van 406

Pagina's

 1. Wat is een bestemmingsplan?

  In een bestemmingsplan staan regels en bestemmingen die gelden voor percelen. Procedure Het maken van een bestemmingsplan doorloopt een wettelijke procedure (Wet Ruimtelijke Ordening). Deze werkwijze doorloopt een aantal stappen. Opdracht vanuit het gemee ...

 2. Gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten

  De gemeente Oudewater heeft aan een rijke geschiedenis veel monumenten overgehouden. Bekijk hieronder de lijst met gemeentelijke en rijksmonumenten. Monumentenlijst Oudewater (pdf, 0.2 mb) ...

 3. Toezicht en handhaving, beschikbare bestanden

  Controles worden uitgevoerd op het gebied van bouwen, apv, bijzondere wetten en de drank- en horecawet. Onderstaande documenten beschrijven de werkwijze. folder handhavingsbeleid maart 2013 (pdf, 4.4 mb) Integraal handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018 (pd ...

 4. Tijdelijke verhuur woning aanvraagformulieren

  Met deze aanvraagformulieren kunt u een vergunning aanvragen om uw woning tijdelijk te verhuren. aanvraagformulier tijdelijke verhuur leegstaand.pdf Aanvraagformulier tijdelijke verhuur woning, verlenging (PDF) ...

 5. Lijst bijzondere bomen

  De gemeente heeft een aantal bomen en boombeplantingen aangemerkt als bijzonder, waardoor een vergunning nodig is om te mogen kappen. beschermde bomenlijst 2014.pdf ...

 6. Huisnummer, aanvraagformulier

  Elk pand of ligplaats heeft een eigen huisnummer. De gemeente geeft deze huisnummers uit. Met dit formulier kunt u een huisnummer aanvragen. huisnummer aanvragen.pdf ...

 7. briefadres, aanvraagformulier

  Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt. U kunt een briefadres gebruiken als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. De gemeente onderzoekt of u in aanmerking komt voor een briefad ...

 8. Aanvraagformulier starterslening

  Wanneer u gebruik wilt maken van de starterslening, kunt u deze formulieren gebruiken. starterslening, belangstellendenformulier (pdf) Starterslening, overeenkomst bijdrage (pdf) ...

 9. Formulieren aanvragen ID-kaart / paspoort

  Op deze pagina vindt u de vereisten van een pasfoto. Daarnaast kunt u het formulier vinden waarmee u toestemming aan uw kind verleend om een eigen reisdocument te hebben. Vereisten pasfoto (pdf) Toestemming ouder/voogd (pdf) ...

 10. Rioolvergunning, aanvraagformulier

  Met dit formulier kunt u een rioolaansluiting aanvragen. aanvraagformulier rioolaansluiting.pdf ...

Pagina's