Collegebesluiten ouder dan 1 juli 2014 vraagt u op via stadskantoor@oudewater.nl

Resultaten 1 - 10 van 134

Pagina's

 1. Besluitenlijst college B&W Oudewater 27 juni 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris L.W. Vermeij- wethouder J.I.M. Duindam- wethouder Extern mandaat aan de Stichting Samen Veilig Midden-Nederland inzake plaatsing gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader Advies: Stel bijgevoegd ma ...

 2. Besluitenlijst college B&W Oudewater 20 juni 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel waarnemend- secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Van toepassing verklaren 'Handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Woerden 2016' t.a.v. de archiefbescheiden van de gemeente Oud ...

 3. Besluitenlijst college B&W Oudewater 12 juni 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Exploitatie zwembad Oudewater Advies: Besluiten om de exploitatie van het zwembad Oudewater ook in 2018 over te dragen aan de Stichting Beheer Z ...

 4. Besluitenlijst college B&W Oudewater 6 juni 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Benoemen Functionaris Gegevensbescherming (FG) en plaatsvervangend FG / CISO Advies: Benoemen als Functionaris Gegevensbescherming voor de Gemee ...

 5. Besluitenlijst college B&W Oudewater 30 mei 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Digitaal Opkopers Register Advies: College van burgemeester en wethouders: Kennis te nemen van het beleid Digitaal Opkopers Register (DOR); Het ...

 6. Besluitenlijst college B&W Oudewater 23 mei 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Mandaat en aanwijzingsbesluit GGDrU Advies: Als college: Besluiten tot het aanwijzen van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGDrU als ...

 7. Besluitenlijst college B&W Oudewater 16 mei 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noord-West Advies: Kennisnemen van het jaarverslag schooljaar 2015-2016 van het Regionaal Bureau ...

 8. Besluitenlijst college B&W Oudewater 9 mei 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Herstructureren speelvoorzieningen Hekendorp Advies: Stem in met het bijgevoegde Raadsvoorstel, inzake het herstructureren van de speelvoorzieni ...

 9. Besluitenlijst college B&W Oudewater 2 mei 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Aanvullend budget onderzoek kademuren en bruggen binnenstad Advies: Stem in met het bijgevoegde Raadsvoorstel inzake aanvullend budget onderzoek ...

 10. Besluitenlijst college B&W Oudewater 25 april 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris L.W. Vermeij- wethouder J.I.M. Duindam- wethouder Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand Advies: Benoem mevrouw S.M. Stolk-van de Geer per 25 april 2017 tot ambtenaar van de burgerlijk ...

Pagina's