Collegebesluiten ouder dan 1 juli 2014 vraagt u op via stadskantoor@oudewater.nl

Resultaten 1 - 10 van 120

Pagina's

 1. Besluitenlijst college B&W Oudewater 14 maart 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Raadsinformatiebrief over de vaststelling van de strategische partners in het kader van het accommodatiebeleid Advies: Stem in met de bijgaande ...

 2. Besluitenlijst college B&W Oudewater 7 maart 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 Advies: Kennisnemen van de Kaderbrief Ferm Werk en de raad de planning ten aanzien van de zienswijze op de ...

 3. Besluitenlijst college B&W Oudewater 28 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Bepalen van de strategische partners in het kader van het accommodatiebeleid Advies: Stel de strategische partners vast voor het maatschappelijk ...

 4. Besluitenlijst college B&W Oudewater 21 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Beheer wandelroutenetwerk Oudewater Advies: In te stemmen met het wandelroutenetwerk in beheer brengen bij Recreatie Midden Nederland; In te ste ...

 5. Besluitenlijst college B&W Oudewater 14 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J Tempel- waarnemend secretaris J.I.M.- Duindam wethouder L.W. Vermeij- wethouder Intentieverklaring 'Snel internet buitengebied Provincie Utrecht' Advies: In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief over de in ...

 6. Besluitenlijst college B&W Oudewater 7 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J Tempel- waarnemend secretaris. J.I.M. Duindam - wethouder L.W. Vermeij- wethouder Bestedingsplan Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2017 voor de regio Utrecht-Midden en subregio Groene Hart van Utrecht Advies: In te stemmen met ...

 7. Besluitenlijst college B&W Oudewater 31 januari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel - waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder LOGA-circulaires + Lokale regeling Individueel Keuze Budget Advies: Stel de LOGA-circulaire van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) vast betreffend ...

 8. Besluitenlijst college B&W Oudewater 24 januari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Managementletter 2016 Advies: Kennis te nemen van de managementletter 2016.Instemmen met de bestuurlijke reactie.Managementletter en bestuurlijke ...

 9. Besluitenlijst college B&W Oudewater 17 januari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Tweejarig uitvoeringsplan IVP                                      Advies: In te stemmen met het tweejarig uitvoeringsplan integrale veiligheid ...

 10. Besluitenlijst college B&W Oudewater 10 januari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Resultaatafspraken Ferm Werk 2017 Advies: Bijgaande Raadsinformatiebrief met betrekking tot de resultaatafspraken Ferm Werk 2017, de planning en d ...

Pagina's