Collegebesluiten ouder dan 1 juli 2014 vraagt u op via stadskantoor@oudewater.nl

Resultaten 1 - 10 van 123

Pagina's

 1. Besluitenlijst college B&W Oudewater 10 april 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Flowerbaskets in de binnenstad Advies: Geef de firma Flower & Shower opdracht, voor het aanbrengen en onderhouden van 25 stuks dubbele flowe ...

 2. Besluitenlijst college B&W Oudewater 4 april 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Afsluiten krediet renovatie brandweerkazerne Advies: Het document "Opleveren projectresultaat" voor kennisgeving aan te nemen; Het kre ...

 3. Besluitenlijst college B&W Oudewater 28 maart 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam - wethouder L.W. Vermeij- wethouder Oudewater inventarisatie asbestverdachte daken Advies: Instemmen met deelname aan gezamenlijke inventarisatie asbestverdachte daken samen met p ...

 4. Besluitenlijst college B&W Oudewater 21 maart 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) / Convenant Bedrijventerrein Tappersheul Advies: Kennis te nemen van het behalen van het c ...

 5. Besluitenlijst college B&W Oudewater 7 maart 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 Advies: Kennisnemen van de Kaderbrief Ferm Werk en de raad de planning ten aanzien van de zienswijze op de ...

 6. Besluitenlijst college B&W Oudewater 28 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Bepalen van de strategische partners in het kader van het accommodatiebeleid Advies: Stel de strategische partners vast voor het maatschappelijk ...

 7. Besluitenlijst college B&W Oudewater 21 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel- waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder Beheer wandelroutenetwerk Oudewater Advies: In te stemmen met het wandelroutenetwerk in beheer brengen bij Recreatie Midden Nederland; In te ste ...

 8. Besluitenlijst college B&W Oudewater 14 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J Tempel- waarnemend secretaris J.I.M.- Duindam wethouder L.W. Vermeij- wethouder Intentieverklaring 'Snel internet buitengebied Provincie Utrecht' Advies: In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief over de in ...

 9. Besluitenlijst college B&W Oudewater 7 februari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J Tempel- waarnemend secretaris. J.I.M. Duindam - wethouder L.W. Vermeij- wethouder Bestedingsplan Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2017 voor de regio Utrecht-Midden en subregio Groene Hart van Utrecht Advies: In te stemmen met ...

 10. Besluitenlijst college B&W Oudewater 31 januari 2017

  P. Verhoeve- burgemeester W.J. Tempel - waarnemend secretaris J.I.M. Duindam- wethouder L.W. Vermeij- wethouder LOGA-circulaires + Lokale regeling Individueel Keuze Budget Advies: Stel de LOGA-circulaire van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) vast betreffend ...

Pagina's