U bent hier

Gemeenteraad

De gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt kaders en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Website gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website. Hier vindt u alle informatie over rollen en taken van de gemeenteraad, aan de raad gerichte stukken, agenda's, (audio)verslagen en vergaderstukken en alle raads- en commissievergaderingen. Kijk voor meer informatie gemeenteraad.oudewater.nl.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Oudewater en bestaat uit 15 leden, die eens in de 4 jaar door de stemgerechtigde inwoners van Oudewater worden gekozen. Meer informatie over verkiezingen. De gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt kaders en controleert de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders.De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Zetelverdeling

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad onder meer besluiten over voorstellen van het college of van de raadsfracties. Raadsvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. De raadsvergaderingen vinden eens per maand plaats op donderdag in het stadhuis van Oudewater (Visbrug 1).

De stem van alle raadsleden weegt even zwaar bij het nemen van besluiten. De meerderheid van het aantal stemmen is doorslaggevend.

Inspreken

U kunt tijdens een raadsvergadering geen gebruik maken van uw spreekrecht. Dit kan wel tijdens de vergaderingen van het Forum Samenleving en het Forum Ruimte. 

De  vergaderingen van het Forum Samenleving vinden plaats op maandagavond. Het Forum Ruimte vergadert op dinsdagavond. Ook deze vergaderingen vinden ongeveer een keer per maand plaats in het stadhuis van Oudewater. Meer informatie over raadsvergaderingen en spreekrecht.