Griffie

Medewerkers van de griffie ondersteunen en adviseren de gemeenteraad. Zij stellen agenda’s van vergaderingen op en zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. De griffie staat onder leiding van de griffier.

Contact