U bent hier

Raadsvergaderingen en fora

De raad en commissies vergaderen regelmatig op het stadhuis. Vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. U bent van harte welkom!

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten over voorstellen  van het college of van de raadsfracties. Raadsvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. De vergaderingen beginnen meestal om 20:00 uur in de raadzaal van het Stadhuis aan de Visbrug 1 in Oudewater. In de gemeenteraad weegt iedere stem even zwaar en worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen. U kunt tijdens een raadsvergadering geen gebruik maken van uw spreekrecht. Dit kan wel tijdens fora. 

Fora

De gemeenteraad bereidt zijn besluitvorming voor in fora. Tijdens deze vergaderingen vindt de meningsvorming plaats. De raad kent twee fora: forum Samenleving en forum Ruimte. Elk forum heeft zijn eigen onderwerpen en bij elk forum is er ruimte voor inspraak vanuit de gemeenschap.

Inspreken

Het is voor iedereen mogelijk om tijdens vergaderingen van het forum gebruik te maken van het inspreekrecht. U kunt zich vóór 12.00 uur op de dag van de desbetreffende vergadering aanmelden bij de griffie van de gemeente Oudewater.

Vergaderschema en agenda

De gemeenteraad en de forumleden vergaderen volgens een door het presidium vastgesteld vergaderschema. De agenda van de raadsvergadering wordt een week voor de vergaderdatum met de achterliggende stukken gepubliceerd op de website van de gemeenteraad. De agenda van de forumvergaderingen is twee weken voor de datum van vergaderen beschikbaar. Raadpleeg het volledige vergaderschema en bekijk de agenda’s van de komende raads- en forumvergaderingen.