Spreekrecht

De gemeente vindt uw mening belangrijk. U kunt inspreken tijdens een forumvergadering